ข้อมูลเกี่ยวกับบริการวีซ่าแต่งงานเยอรมัน

วีซ่าแต่งงานเยอรมันเป็นเอกสารที่จำเป็นสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ พวกเขาอนุญาตให้บุคคลเข้าสู่ต่างประเทศโดยไม่มีปัญหามากและอนุญาตให้เข้าประเทศอีกครั้ง ในอดีตที่ผ่านมาเด็ก ๆ สามารถเดินทางไปกับเอกสารของผู้ปกครองได้ ตอนนี้อย่างไรก็ตามทารกและเด็กทุกคนต้องมีของตัวเอง แอปพลิเคชันวีซ่าแต่งงานเยอรมันนั้นคล้ายคลึงกับแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใหญ่และอาจมีบริการคล้าย ๆ กันเช่นการเร่งความเร็ว

หนังสือเดินทางทำหน้าที่เป็นเอกสารวีซ่าแต่งงานเยอรมัน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วีซ่าแต่งงานเยอรมัน

ที่อนุญาตให้บุคคลเข้าประเทศต่างประเทศได้ เพราะพวกเขาทำหน้าที่เป็นรูปแบบของการระบุกระบวนการในการได้รับอย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องละเอียด ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องใช้เอกสารจำนวนมากเกี่ยวกับต้นกำเนิดและการระบุตัวตน หนังสือเดินทางผู้ใหญ่ ข้อกำหนดสำหรับหนังสือเดินทางสำหรับผู้ใหญ่รวมถึงใบสมัครจริงหลักฐานการเป็นพลเมืองสหรัฐเช่นสูติบัตรและหลักฐานแสดงตนเช่นใบขับขี่ต้องมีรูปถ่าย วีซ่าแต่งงานเยอรมันต้องมีเจตนาในการเดินทางเพื่อขอรับเอกสารการวีซ่าแต่งงานเยอรมันใหม่ เมื่อได้รับและกรอกแบบฟอร์มเหล่านี้แล้วสามารถนำไปใช้ได้

วีซ่าแต่งงานเยอรมันนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดที่คล้ายกัน อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างเล็กน้อย ข้อกำหนดดังกล่าวรวมถึงใบสมัครใหม่รวมถึงหลักฐานการเป็นพลเมืองในรูปแบบสูติบัตร ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองทั้งสองด้วย หากผู้ปกครองเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มีการดูแลมากกว่าผู้ปกครองเพียงคนเดียวที่ต้องได้รับความยินยอม ภาพถ่ายมีความจำเป็นเช่นเดียวกับความตั้งใจในการเดินทาง

มีบริการมากมายที่เกี่ยวข้องกับวีซ่าแต่งงานเยอรมัน

การต่ออายุการเปลี่ยนชื่อและการเพิ่มหน้าเป็นบริการวีซ่าแต่งงานเยอรมันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการเดินทาง การต่ออายุอนุญาตให้ต่ออายุวีซ่าแต่งงานเยอรมันที่หมดอายุเกือบ สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น เอกสารสำหรับเด็กมีอายุเพียงห้าปีเท่านั้น เมื่อห้าปีที่ผ่านมามีเด็กใหม่ต้องสมัคร การเปลี่ยนชื่อมีไว้สำหรับผู้ที่แต่งงานแล้วหรืออาจหย่าแล้วและกลับไปใช้ชื่อหญิงสาว เพิ่มหน้าพิเศษลงในพาสปอร์ตเต็มรูปแบบมากเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงสามารถใช้หนังสือเดินทางได้ บริการวีซ่าแต่งงานเยอรมันทั้งหมดเหล่านี้สามารถเร่งได้เช่นกัน

วีซ่าแต่งงานเยอรมันใช้เวลาประมาณ 6 ถึง 8 สัปดาห์ในการมาถึง บางครั้งมันนานเกินไปที่จะสนองความต้องการในการเดินทาง ด้วยเหตุนี้จึงมีการเสนอบริการเร่งด่วน บริการเหล่านี้สามารถรับประกันการจัดส่งในเวลาน้อยกว่า 24 ชั่วโมงยกเว้นปัญหาเบื้องต้นใด ๆ กับแอปพลิเคชันและเอกสาร หน่วยงานเอกชนหลายแห่งเสนอบริการเร่งด่วน ราคาเหล่านี้ขึ้นอยู่กับว่ามีความจำเป็นรวดเร็วเพียงใดรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ราคาเหล่านี้เป็นราคาที่สูงกว่าค่าธรรมเนียมการสมัครปกติ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.thaieurovisa.com/