ระบบตรวจจับก๊าซอุตสาหกรรม

ในหลายประเทศทั่วโลก ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน โดยอุตสาหกรรมจำนวนมากถือว่ามีอันตรายมากกว่าก๊าซอุตสาหกรรมอื่นๆ เนื่องจากมีอันตรายที่สำคัญหลายประการต่อสุขภาพและชีวิตของมนุษย์

ในอุตสาหกรรมหลังนี้ การมีอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ระบบตรวจจับสารบางชนิด อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล การฝึกกู้ภัย และการฝึกอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยอื่นๆ ล้วนมีความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานจะได้รับการคุ้มครองมากที่สุด

ในบางอุตสาหกรรม ระบบตรวจจับก๊าซเป็นส่วนสำคัญในการรับรองความปลอดภัยของพนักงาน ต่อไปนี้คืออุตสาหกรรมบางส่วนที่การติดตั้งอุปกรณ์ประเภทนี้เป็นส่วนสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยในแต่ละวัน

ก๊าซอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมแรกที่ได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้คืออุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซต้นน้ำ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าต้องเผชิญกับก๊าซและไอระเหยอื่นๆ ในระดับที่สูงกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ มากมาย

โซลูชันการตรวจจับก๊าซมีหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานเฉพาะเหล่านี้

ในสภาพแวดล้อมหลายๆ แห่ง ระบบตายตัวเป็นสิ่งจำเป็นในการตรวจจับการก่อตัวของก๊าซซึ่งอาจทำให้เกิดการระเบิดที่ร้ายแรง การสูดดมก๊าซพิษ และเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตอื่นๆ ในที่ทำงาน นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะใช้อุปกรณ์มือถือเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศเมื่อทำงานในพื้นที่จำกัดในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

ก๊าซหลักบางชนิดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอย่างแท้จริง และดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับการปกป้องผ่านระบบการตรวจจับที่เพียงพอ ได้แก่ แอมโมเนีย คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โพรเพน ไฮโดรเจน และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องตรวจสอบด้วยว่าขาดออกซิเจนหรือไม่ เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่สำคัญได้

อุตสาหกรรมอื่นที่ได้รับประโยชน์อย่างมากจากการมีอุปกรณ์ตรวจจับที่เหมาะสมคือก๊าซอุตสาหกรรมการขุดและการขุดอุโมงค์ อาจมีเรื่องแปลกใจเล็กน้อยที่นี่ เนื่องจากสถานที่ทำงานเหล่านี้เป็นที่ทราบกันว่าเต็มไปด้วยอันตรายจากก๊าซพิษและติดไฟได้ในพื้นที่จำกัด

ส่งผลให้ระบบตรวจจับก๊าซและเครื่องช่วยหายใจเป็นมาตรฐานสำหรับงานประเภทนี้ เพื่อป้องกันการเสียชีวิต นอกจากการมีอุปกรณ์นี้แล้ว ยังมีความจำเป็นที่จะต้องมีสถานีหลบภัยที่เป็นพิษอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม และอุปกรณ์ช่วยหายใจเฉพาะทางซึ่งใช้สำหรับการทำงานของอากาศอัด

ในทำนองเดียวกัน อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลั่นยังเกี่ยวข้องกับงานที่เป็นอันตรายในพื้นที่จำกัด และจัดการกับสารที่อาจเป็นอันตรายเมื่อสูดดมและมีศักยภาพในการระเบิดสูง อีกครั้ง นี่เป็นภาคส่วนที่อุปกรณ์ตรวจจับแบบตายตัวมีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะกลยุทธ์ด้านสุขภาพและความปลอดภัยเบื้องต้น

อุตสาหกรรมหนึ่งที่การรับรู้ถึงความจำเป็นสำหรับระบบตรวจจับก๊าซที่เพียงพอกำลังเติบโตขึ้นคืออุตสาหกรรมทางทะเล โดยเฉพาะในเรือเดินทะเล เหตุผลก็คือลักษณะของงานมักเกี่ยวข้องกับพื้นที่จำกัด ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์อย่างมาก

ปัจจัยสำคัญบางประการที่ต้องพิจารณา ได้แก่ การตรวจสอบปริมาณออกซิเจนที่เพียงพอ การตรวจสอบก๊าซที่ระเบิดได้ และการเฝ้าติดตามก๊าซพิษ ในถังขนส่งสินค้า ถังเชื้อเพลิง และถังอับเฉาในเรือเดินทะเลทุกประเภท อุปกรณ์ต่างๆ จะต้องใช้เพื่อให้มีความปลอดภัยสูงสุด

นี่เป็นเพียงไม่กี่อุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องมีการตรวจจับก๊าซที่มีคุณภาพ เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและปกป้องสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ภาคเภสัชกรรม พลังงาน และอุตสาหกรรมล้วนเป็นอุตสาหกรรมหลักทั้งหมดซึ่งจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ประเภทนี้อย่างสม่ำเสมอ

แม้ว่าสถานที่ทำงานทั่วไปจะต้องมีการป้องกันของตัวเอง แต่อุตสาหกรรมเหล่านี้ต้องการมาตรฐานการดูแลที่สูงขึ้นสำหรับคนงานเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายโดยเฉพาะ ดังนั้นการลงทุนในอุปกรณ์ที่เพียงพอจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

สนใจเพิ่มเติม http://www.gas.linde.co.th/th/industries/index.html